Služby

Rehabilitace dospělých 

- Objednání na rehabilitaci je flexibilní do max.  3 pracovních dnů

- Umožňuje řešení problému ihned - nemusíte čekat na dlouhá vyšetření

- Možnost objednání on - line

-Možnost objednání bez lékařského předpisu

Nejčastěji používané metedy : 

McKenzie metoda - metoda mechanické diagnózy a terapie - diagnostický i terapeutický systém, který pomůže rychle a účinně diagnostikovat problém a určit zda je pacient vhodný k léčbě fyzioterapie či operační léčbě. Metoda také upravuje ergonomii v běžném, pracovním i sportovním životě.   Metoda je mezinárodně využívána lékaři i fyzioterapeuty a je podložena vědeckými studiemi. 

Měkké a mobilizační techniky - technika uvolňující svaly, fascie a tkáně a působící cíleně na oblast kloubů  a snaží se obnovit jejich normální hybnost při blokádách.  

Bazální programy a podprogramy -  terapeutický koncept, který vychází z vývojové ontogeneze  a tím zasahuje do centrálně uložených řídících programů motorických funkcí. Koncept tedy analyzuje naše pohybové programy  a tedy náš pohybový projev a snaží se je přepsat do správné varianty. Výborný koncept pro chronické bolesti zad kdy dlouhodobá léčba je bez efektu ( ale nesmí být porucha struktury tkání).

Kinesiotaping - pomocí pružné lepící pásky se snažíme o relaxaci či aktivaci tkání, svalů, nervů, šlach či o fixaci kloubů.

Elektroterapie - ultrazvuk a široké spektrum  středně i nízkofrekvenčních proudů ( DD, IF, TENS, Trábert, elektrostimulace)Rehabilitace dětí 

Vojtova reflexní lokomoce - pomocí spoušťových zón zasíláme do mozku podněty a tím spouštíme ty správné vrozené pohybové vzorce. Metoda se využívá hlavně při léčbě kojenců a dětí s neideálním psychomotorickým vývojem. Lze však využít s výhodou při léčbě dospělých ( bolesti zad a kloubů, akutní obtíže, neurologické diagnózy). 

Sensomotorická stimulace - využití labilních ploch ( gymnastický balón, čočky, úseče)


RediCare
Budějovická 1155, Studio Ella
252 42 Jesenice - Praha západ
Tel.: +420 774 452 252
E-mail: